Varčevanje

S sklenitvijo zavarovanj iz skupine Varčevanje povežete življenjsko zavarovanje za primer smrti z varčevanjem in naložbami. Namenjena so vsem, ki želite finančno zaščititi svoje bližnje in sebe ter hkrati varčevati. Prilagojena so vašim ciljem, izbirate pa jih lahko tudi glede na svojo starost. Večini zavarovanj lahko priključite dodatna zavarovanja.

Vprašajte

Kar vas najpogosteje zanima o zavarovanjih iz skupine Varčevanje.

Kakšna je razlika med Življenjskim zavarovanjem z varčevanjem in naložbenim življenjskim zavarovanjem?

Pri Življenjskem zavarovanju z varčevanjem sta zavarovalna doba in zavarovalna vsota, ki je izplačana v primeru smrti ali poteka zavarovanja, določeni ob sklenitvi.

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih zavarovalne dobe ni treba vnaprej določiti (je odprta), torej lahko zavarovanje traja do konca življenja. Prav tako ni vnaprej določena višina sredstev, ki bodo izplačana ob prekinitvi zavarovanja. Zavarovalec namreč varčevalni del premije usmeri v sklade, višina izplačila pa je odvisna od vrednosti sredstev na naložbenem računu ob uveljavitvi zahtevka za izplačilo. Zajamčena – torej vnaprej določena – je le zavarovalna vsota za primer smrti, ki se izplača v primeru smrti zavarovane osebe. Če stanje sredstev na računu presega zajamčeno zavarovalno vsoto, se izplača stanje sredstev. S tem zavarovanjem zavarovalec prevzema neko naložbeno tveganje.

Za koliko časa naj sklenem zavarovanje?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih zavarovalne dobe ni treba vnaprej opredeliti. Za prekinitev zavarovanja se lahko odločite kadarkoli, svetujemo pa, da zavarovanje traja vsaj 10 let. To je namreč ugodno z davčnega vidika. Poleg tega se po tem obdobju ob izplačilu ne upoštevajo več odkupni faktorji. Z daljšanjem dobe varčevanja v skladih se zmanjšuje naložbeno tveganje in povečuje možnost doseganja pričakovanih donosov.

Pri Življenjskem zavarovanju z varčevanjem svetujemo, da se doba določi glede na čas, v katerem želite doseči določen finančni cilj. Zaradi istega razloga kot pri naložbenih življenjskih zavarovanjih svetujemo sklenitev vsaj za 10 let.

Kam se nalagajo vplačana sredstva? Ali je naložba varna?

Pri Življenjskem zavarovanju z varčevanjem, pri katerem je zavarovalna vsota določena z zavarovalno pogodbo in zato ne prevzemate naložbenega tveganja, je poudarek na varnosti naloženih sredstev.

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih gre za varčevanje v skladih. Naložbeno tveganje je na strani vas kot zavarovalca. Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in s tem tudi po stopnji naložbenega tveganja ter pričakovanih donosih. Katere sklade boste izbrali, je odvisno od vašega odnosa do naložbenega tveganja in pričakovanih donosov. Če niste naklonjeni prevzemanju naložbenega tveganja, lahko izberete manj tvegane sklade ali sklad z zajamčenim donosom, pri katerem je donosnost v določeni višini zajamčena – naložbeno tveganje prevzemate le za donos nad zajamčenim. Izberete pa lahko tudi naložbeno strategijo Finančni cilji ter upravljanje naložbenega portfelja prepustite zavarovalnici in upravljavcu sklada.

Na kakšne donose lahko računam?

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je soudeleženo pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki je ustvarjen z upravljanjem portfelja teh zavarovanj. Delež udeležbe posameznega zavarovanja pri dobičku se pretvori v dodatno zavarovalno vsoto, ki se izplača skupaj z zavarovalno vsoto ob nastopu zavarovalnega primera. O teh pripisih vas pisno obvestimo.

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je donosnost odvisna od gibanja vrednosti enote premoženja posameznega sklada. Če niste naklonjeni prevzemanju naložbenega tveganja, je na voljo izbira sklada z zajamčenim donosom. Pri tem skladu je donosnost v določeni višini zajamčena, pričakovani donosi pa so majhni. V tem primeru prevzemate naložbeno tveganje le za donos nad zajamčenim.

Kako lahko dostopam do privarčevanih sredstev? Kaj se zgodi, če ne morem plačevati?

Pri Življenjskem zavarovanju z varčevanjem je predvideno izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote skupaj s pripisanimi dobički ob poteku zavarovalne dobe.

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih se za izstop iz zavarovanja odločite glede na svoje potrebe. Pri izstopu iz zavarovanja po preteku 10 let od začetka se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, zmanjšana za izstopne stroške. V primeru izstopa iz zavarovanja pred iztekom 10 let trajanja zavarovanja se pri izračunu odkupne vrednosti upoštevajo odkupni faktorji, obračunajo pa se tudi davčne obveznosti in stroški.

Do sredstev lahko dostopate tudi v obliki predujma ali odkupa, ko so izpolnjeni pogoji, zapisani v zavarovalnih pogojih.

Vas zanima več o zavarovanjih iz skupine Varčevanje?

Nazaj

Morda pa vas zanima, kako poskrbeti za bližnje, ko ...

ustvarjate dom? Preberite koristne vsebine
začenjate skupno življenje? Preberite koristne vsebine
postanete družina? Preberite koristne vsebine
ČLANEK

Izognite se pastem pri obnovi doma

Preverili smo, kaj gre lahko narobe, če se obnove doma ne lotite prav.

Preberite članek
ČLANEK

Kdaj ob prenovi doma poklicati strokovnjaka?

Preverite, pri katerih posegih je za strokovno mnenje treba prositi arhitekta, statika ali strojnika.

Preberite članek
ČLANEK

Zavarovanje v času gradnje

Svetujemo, kako poskrbite za ustrezno zavarovanje vaše hiše v gradnji.

Preberite članek
ČLANEK

Nakup nepremičnine: Kako se zavarovati?

Kaj morate vedeti o življenjskem zavarovanju kreditojemalcev.

Preberite članek
ČLANEK

Kako imam zavarovano posojilo?

Poskrbite, da se finančno breme kredita ne bo preneslo na druge.

Preberite članek
ČLANEK

»Nikoli ne podcenjuj okoliščin«

Tudi po izjemno hudi poškodbi ali bolezni se da živeti polno. A večja finančna varnost bo v tem primeru nujna.

Preberite članek
ČLANEK

Tek na dolge proge

Življenjska zavarovanja so dolgoročna naložba za doseganje ciljev.

Preberite članek
ČLANEK

Živela bosta skupaj. Kako združiti finance?

Kako bosta upravljala skupne finance, lahko močno vpliva na uspeh vajine zveze.

Preberite članek
TEST

Test: Začenjate skupno življenje?

10 nenavadnih vprašanj, na katera morda ne pomislite, ko začenjate življenje s partnerjem.

Rešite test
ČLANEK

Pravi odgovori na skrbi bodočih in mladih staršev

Vsi starši se sprašujejo podobno kot vi – pomembno je le, da najdete zanesljive odgovore.

Preberite članek
ČLANEK

Koliko bi potrebovali vaši najbližji?

Le z ustrezno zavarovalno vsoto bi poskrbeli za finančno varnost svojcev, če se vam kaj zgodi.

Preberite članek
ČLANEK

Video: »Na skrivaj varčujem tudi za vas«

Angelca Podlesnik razmišlja o varni prihodnosti zase in za svoje otroke.

Preberite članek
ČLANEK

Nov družinski član, novi stroški

Preverili smo, kaj otrok potrebuje in česa ne.

Preberite članek
ČLANEK

Naložba za otrokovo prihodnost

Podarite mu zavarovanje, ki ga lahko spremlja vse življenje.

Preberite članek
ČLANEK

Česa ne veš, ko pričakuješ otroka

Izkušena mama pravi: »Najnovejše opreme, neštetih igrač in številnih pripomočkov nisem potrebovala.«

Preberite članek