Koliko bi potrebovali moji najbližji?

Vprašajmo življenje

Smrt ne pomeni le čustvene izgube, ampak močno vpliva tudi na finančno stanje družine ali ožjega kroga svojcev umrlega. Na podlagi svojega družinskega statusa, življenjskega sloga in finančnega stanja lahko ocenite, za kakšno zavarovalno vsoto bi se morali zavarovati, da bodo vaši najbližji finančno preskrbljeni, če se zgodi najhujše.

Odgovorite na nekaj kratkih vprašanj in naredite informativni izračun, kolikšno zavarovalno vsoto potrebujete.

1 / 3

1. Koliko ste stari?

 
let

2. Živite v gospodinjstvu skupaj z zakoncem ali partnerjem?

 

2.1. Koliko je star vaš zakonec ali partner?

let

2.2. Ali je vaš partner delovno sposoben?

3. Ali skrbite za vsaj enega otroka?

 

3.1. Koliko je star najmlajši otrok?

let

Odgovorite na nekaj kratkih vprašanj in naredite informativni izračun, kolikšno zavarovalno vsoto potrebujete.

2 / 3

4. Ali odplačujete kredit?

 

4.1. Kolikšen bi bil znesek, s katerim bi lahko danes poravnali vse kredite v enkratnem znesku?

5. Koliko imate danes prihrankov, s katerimi bi vaši najbližji lahko razpolagali v primeru vaše smrti?

 

6. Imate premoženje v kakršni koli drugi obliki, s katerim bi lahko vaši svojci krili morebiten izpad dohodka?

 

6.1. V kolikšni višini?

7. Ali imate morda že sklenjeno kakšno polico življenjskega zavarovanja?

 

7.1. Kakšna zavarovalna vsota bi pripadla vašim svojcem v primeru vaše smrti?

Odgovorite na nekaj kratkih vprašanj in naredite informativni izračun, kolikšno zavarovalno vsoto potrebujete.

3 / 3

8. Koliko znašajo vaši redni mesečni neto prihodki?

 

Uporaba interaktivnega testa za informativno oceno zavarovalne vsote je povsem anonimna in spletno stran lahko kadarkoli zapustite. Za izboljšanje svoje prisotnosti na spletu zbiramo samo statistične podatke in ne podatkov, ki bi jih lahko povezali z vami, če nam za to niste dali privolitve.

Ocena zavarovalne vsote

Spoštovani,

na podlagi podatkov, ki ste jih navedli v orodju za oceno zavarovalne vsote, lahko priporočeno višino zavarovalne vsote za sklenitev Življenjskega zavarovanja za primer smrti ocenimo na

Izračun kaže, da ste trenutno finančno preskrbljeni in bi bili vaši bližnji po vaši smrti finančno dovolj varni. Vseeno pa predlagamo, da z našimi finančnimi svetovalci preverite, ali ste morda spregledali katerega od pomembnih dejavnikov, ki bi v primeru vaše smrti vplivali na finančno varnost vaše družine.

{{final_values.family_sum | number:0}} evrov.
Upoštevali smo
{{final_values.dolgovi | number:0}}

evrov kreditov oziroma drugih finančnih obveznosti, ki bi jih morali v primeru vaše smrti odplačati vaši dediči.

 
{{final_values.prihranki | number:0}}

evrov prihrankov, drugih oblik premoženja in obstoječih zavarovalnih vsot iz življenjskih zavarovanj, s katerimi bi lahko vaši svojci krili morebiten izpad dohodka.

 
{{final_values.otrok_n}}

let, za katera je priporočljivo, da bi vašim bližnjim nadomestili izpad vašega dohodka.

 
{{final_values.partner_n}}

let, za katera je priporočljivo, da bi vašim bližnjim nadomestili izpad vašega dohodka.

 

V pogovoru z našim svetovalcem preverite, kolikšno kritje bi potrebovali vaši bližnji za pokritje finančnih obveznosti, ki bi jih bremenile v primeru vaše smrti.

Z oceno dejavnikov, ki vplivajo na priporočeno višino zavarovalne vsote, ste naredili prvi korak. Ker je ocena informativne narave in ker si želimo ponudbo za vaše zavarovanje čim bolj približati vašim potrebam in željam, vas vabimo, da naslednji korak naredimo skupaj.