Zaradi tistih, ki jih imamo radi

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Kaj bi bilo s tistimi, ki jih imate najraje, če vas ne bi bilo več?

Življenje se spreminja. Ponuja vam priložnosti, a tudi tveganja - za vas in vaše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače, zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno prav vašim potrebam. Odločite se za življenjsko zavarovanje: ker prihodnosti ne morete napovedati in ker ne želite, da bi se vaši najbližji znašli v finančnih težavah, če bi vas izgubili.

1
Icon

Socialna varnost najbližjih

Če se zgodi najhujše, bodo vaši najbližji z izplačilom zavarovalne vsote pokrili stroške kredita, vzdrževanja nepremičnine, šolanja otrok ... in ohranili primerljiv življenjski standard.

2
Icon

Prilagojeno vašemu življenju

Ker se v življenju srečujete z različnimi situacijami, kot so na primer nakup nepremičnine, odločitev za skupno življenje, rojstvo otroka, temu ustrezno določite zavarovalno vsoto, ki pa jo lahko tekom trajanja zavarovanja ustrezno povečate.

3
Icon

Visoke zavarovalne vsote ob nizkih premijah

Že za relativno nizko premijo, še posebej če ste mlajši in imate zdrav življenjski slog, lahko svojim najbližjim zagotovite visoko izplačilo v primeru vaše smrti.

4
Icon

Kombinacije z dodatnimi zavarovanji

S priključitvijo posameznih dodatnih zavarovanj poskrbite za lastno varnost v primeru nezgode ali bolezni.

5
Icon

Enostavno do zavarovanja

Zavarovanje lahko sklenete tudi preko spleta, pri čemer ste deležni ugodnejše premije.

Bi me moralo skrbeti?

Stres, prehrana, življenjski slog in razvade: ali veste, kako (ne)zdravo živite? Ugotovite, kako tvegane so vaše navade, in primerjajte, kam se uvrščate glede na druge sodelujoče.

Rešite test

Primerjajte svoje navade z drugimi!

Vprašajte

Kaj vas je o Življenjskem zavarovanju za primer smrti vedno zanimalo, pa niste vprašali?

Kdaj potrebujem Življenjsko zavarovanje za primer smrti?

To zavarovanje potrebujete, ko želite poskrbeti za finančno varnost najbližjih v primeru, da se vam zgodi najhujše. Z njim bi svojcem olajšali finančno stisko, v kateri bi se znašli v primeru vaše smrti, če so odvisni od vaših prihodkov ali če imate neodplačane obveznosti, kot so na primer krediti.

Kaj pomeni zavarovanje brez varčevanja?

Pri zavarovanju brez varčevanja zavarovalnica izplača dogovorjeni znesek samo v primeru smrti. Če zavarovanje poteče pred tem, izplačila ni, saj zavarovanje ne vključuje varčevalne komponente. To zavarovanje omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih zavarovalnih premijah.

Za koliko časa naj sklenem zavarovanje?

Pogoji za sklenitev zavarovanja se s starostjo zaostrujejo, zato je priporočljivo zavarovanje skleniti za celotno dobo, za katero ocenjujete, da bodo vaši svojci najbolj finančno odvisni od vas. Če imate mladoletne otroke, to pomeni vsaj do njihove samostojnosti, če odplačujete dolgoročni kredit, pa do konca njegovega poplačila. Priporočen minimum, že z vidika davčne obravnave, je deset let.

Kako lahko prilagodim zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete s konstantno ali s padajočo zavarovalno vsoto. Med trajanjem zavarovanja lahko v situacijah, kot so npr. nakup nepremičnine, korak na skupno pot ali rojstvo otroka, povečate zavarovalno vsoto tudi brez ugotavljanja zdravstvenega stanja.

Izplačila so možna v enkratnem znesku, obročno ali kot kombinacija obeh – del v enkratnem znesku in del obročno.

Ali lahko z življenjskim zavarovanjem poskrbim tudi zase?

Tudi če ne potrebujete visokega kritja za primer smrti, je to zavarovanje primerno za vas, saj si z izbiro nižje zavarovalne vsote in priključitvijo dodatnih zavarovanj lahko zagotovite visoka kritja za druge nevarnosti, kot je npr. nezgoda ali pojav hujše bolezni.

Bodo svojci dobili izplačilo iz naslova vseh življenjskih zavarovanj, če imam sklenjenih več?

Bodo, če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za to. Predvsem pa velja, da izplačilo lahko prejme samo oseba, ki je na polici navedena kot upravičenec in ki zavarovalnici posreduje zahtevek za izplačilo zavarovalnine.

So življenjska zavarovanja obdavčena? Kakšni stroški nastanejo ob izplačilu?

Ne, izplačila v primeru smrti zavarovane osebe niso obdavčena z dohodnino, prav tako ni stroškov izplačila.

Za koliko časa naj sklenem naložbeno zavarovanje?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih zavarovalne dobe ni treba vnaprej opredeliti. Za prekinitev zavarovanja se lahko odločite kadarkoli, svetujemo pa, da zavarovanje traja vsaj 10 let. To je namreč ugodno z davčnega vidika. Poleg tega pa se po tem obdobju ob izplačilu ne upoštevajo več odkupni faktorji. Z daljšanjem dobe varčevanja v skladih se zmanjšuje naložbeno tveganje in povečuje možnost doseganja pričakovanih donosov.

Kam se nalagajo vplačana sredstva? Ali je naložba varna?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih gre za varčevanje v skladih. Naložbeno tveganje je na strani vas kot zavarovalca. Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in s tem tudi po stopnji naložbenega tveganja ter pričakovanih donosih. Katere sklade boste izbrali, je odvisno od vašega odnosa do naložbenega tveganja in pričakovanih donosov. Če niste naklonjeni prevzemanju naložbenega tveganja, lahko izberete manj tvegane sklade. Izbirate pa lahko tudi med naložbenima strategijama Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi ter upravljanje naložbenega portfelja prepustite zavarovalnici in upravljalcu sklada.

Na kakšne donose lahko računam?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je donosnost odvisna od gibanja vrednosti enote premoženja posameznega sklada.

Kako lahko dostopam do privarčevanih sredstev? Kaj se zgodi, če ne morem plačevati?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih se za prekinitev iz zavarovanja odločite glede na svoje potrebe. Pri izstopu iz zavarovanja po preteku 10 let od začetka se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, zmanjšana za izstopne stroške. V primeru izstopa iz zavarovanja pred iztekom 10 let trajanja zavarovanja se pri izračunu odkupne vrednosti upoštevajo odkupni faktorji, obračunajo pa se tudi davčne obveznosti in stroški.

Do sredstev lahko dostopate tudi v obliki predujma ali odkupa, ko so izpolnjeni pogoji, zapisani v zavarovalnih pogojih.

Kako se vključim v pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Hkrati ste lahko vključeni v en pokojninski načrt individualnega in en pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja. V individualno zavarovanje se vključite z oddajo pristopne izjave pri zavarovalnici. V kolektivni PDPZ se vključijo posamezniki preko delodajalca, ki v celoti ali delno financira pokojninski načrt. Predhodno se seznanite z dokumentacijo, ki ureja tovrstno zavarovanje.

Kakšna je razlika med dodatno starostno pokojnino in pokojninsko rento?

Dodatna starostna pokojnina je osnovno zavarovalno kritje, ki izhaja iz vključitve v Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pokojninska renta je oblika izplačila po uveljavitvi pravice do izplačila iz naslova dodatne starostne pokojnine ali predčasne dodatne starostne pokojnine.

Kaj vpliva na višino pokojninske rente?

Osnova za določitev višine pokojninske rente so zbrana sredstva na vašem osebnem računu, upoštevata se vrsta rente in starost vas kot upravičenca ob uveljavitvi pravice. Pokojninska renta se izplačuje od dogovorjenega dne, za dogovorjeno obdobje in v višini, določeni z zavarovalno pogodbo. Ker izplačilo sodi med dohodke iz delovnega razmerja, se ob izplačilu pokojninske rente obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

Kako se izplačujejo privarčevana sredstva?

Pokojninska renta se prične izplačevati po uveljavitvi koriščenja pravic iz PDPZ. Izplačevanje pokojninskih rent in dodatne družinske pokojnine je urejeno v pokojninskem načrtu za izplačevanje rent iz PDPZ. Pokojninska renta se praviloma izplačuje mesečno, razen če je izplačilo manjše od 30 EUR. V tem primeru se pokojninska renta izplačuje z drugačno frekvenco. Izplačilo se izvede do 10. delovnega dne v mesecu zapadlosti.

Kaj se zgodi s privarčevanimi sredstvi, če umrem, preden se upokojim?

Zavarovalnica bo odkupno vrednost sredstev, zbranih na vašem računu v mesecu pred vašo smrtjo, zmanjšano za izstopne stroške in akontacijo dohodnine, izplačala osebi, ki ste jo ob sklenitvi zavarovanja navedli na polici kot upravičenca za primer smrti. Poleg tega bo zavarovalnica upravičencu za dodatno družinsko pokojnino (ki je lahko druga oseba kot upravičenec za primer smrti) izplačala dodatno družinsko pokojnino v višini 20 % vrednosti sredstev, zbranih na vašem osebnem računu. Če zbrana sredstva ne presegajo 5.000 EUR, se zavarovalnina lahko izplača v enkratnem znesku. Če bi bila vaša smrt posledica nezgode, se upravičencu za dodatno družinsko pokojnino izplača še zavarovalnina v višini 100 % vrednosti sredstev na vašem osebnem računu.

Kje lahko sklenem življenjsko zavarovanje?

Sklenete ga lahko na vseh točkah Zavarovalnice Triglav ali pri svojem zavarovalnem zastopniku.

Življenjska zavarovanja lahko odslej sklenete tudi na daljavo. Na daljavo lahko izpeljete celoten postopek, tudi identifikacijo. Oglejte si, kako poteka postopek.

Za več informacij kontaktirajte svojega zavarovalnega zastopnika, nam pišite na info@triglav.si ali pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 555 555.

Življensko zavarovanje za primer smrti lahko samostojno sklenete tudi na spletu.

Koliko bi potrebovali moji najbližji?

Vprašajmo življenje

Smrt ne pomeni le čustvene izgube, ampak močno vpliva tudi na finančno stanje svojcev umrlega. Ocenite, za kakšno zavarovalno vsoto bi se morali zavarovati, da bodo vaši najbližji preskrbljeni, če se zgodi najhujše.

Izračunajte vsoto

Vas zanima več o Življenjskem zavarovanju za primer smrti?

Nazaj

Morda pa vas zanima, kako poskrbeti za bližnje, ko ...

ustvarjate dom? Preberite koristne vsebine
začenjate skupno življenje? Preberite koristne vsebine
postanete družina? Preberite koristne vsebine
ČLANEK

Izognite se pastem pri obnovi doma

Preverili smo, kaj gre lahko narobe, če se obnove doma ne lotite prav.

Preberite članek
ČLANEK

Kdaj ob prenovi doma poklicati strokovnjaka?

Preverite, pri katerih posegih je za strokovno mnenje treba prositi arhitekta, statika ali strojnika.

Preberite članek
ČLANEK

Zavarovanje v času gradnje

Svetujemo, kako poskrbite za ustrezno zavarovanje vaše hiše v gradnji.

Preberite članek
ČLANEK

Nakup nepremičnine: Kako se zavarovati?

Kaj morate vedeti o življenjskem zavarovanju kreditojemalcev.

Preberite članek
ČLANEK

Kako imam zavarovano posojilo?

Poskrbite, da se finančno breme kredita ne bo preneslo na druge.

Preberite članek
ČLANEK

»Nikoli ne podcenjuj okoliščin«

Tudi po izjemno hudi poškodbi ali bolezni se da živeti polno. A večja finančna varnost bo v tem primeru nujna.

Preberite članek
ČLANEK

Tek na dolge proge

Življenjska zavarovanja so dolgoročna naložba za doseganje ciljev.

Preberite članek
ČLANEK

Živela bosta skupaj. Kako združiti finance?

Kako bosta upravljala skupne finance, lahko močno vpliva na uspeh vajine zveze.

Preberite članek
TEST

Test: Začenjate skupno življenje?

10 nenavadnih vprašanj, na katera morda ne pomislite, ko začenjate življenje s partnerjem.

Rešite test
ČLANEK

Pravi odgovori na skrbi bodočih in mladih staršev

Vsi starši se sprašujejo podobno kot vi – pomembno je le, da najdete zanesljive odgovore.

Preberite članek
ČLANEK

Koliko bi potrebovali vaši najbližji?

Le z ustrezno zavarovalno vsoto bi poskrbeli za finančno varnost svojcev, če se vam kaj zgodi.

Preberite članek
ČLANEK

Video: »Na skrivaj varčujem tudi za vas«

Angelca Podlesnik razmišlja o varni prihodnosti zase in za svoje otroke.

Preberite članek
ČLANEK

Nov družinski član, novi stroški

Preverili smo, kaj otrok potrebuje in česa ne.

Preberite članek
ČLANEK

Naložba za otrokovo prihodnost

Podarite mu zavarovanje, ki ga lahko spremlja vse življenje.

Preberite članek
ČLANEK

Česa ne veš, ko pričakuješ otroka

Izkušena mama pravi: »Najnovejše opreme, neštetih igrač in številnih pripomočkov nisem potrebovala.«

Preberite članek